Søk Mediestipendet fra Tro & Medier! Frist 31. mars.

Les mer

Ressurs om nettvett for barn og unge.

av | 19. apr, 2021 | Nyheter

Ressurs om nettvett for barn og unge.

av apr 19, 2021

I en tid der vi begynner å bli mette på skjerm, er det fortsatt viktig at vi lærer barna nettvett. Derfor har Tro & Medier gått sammen med flere barne- og ungdomsorganisasjoner om å lage fem filmer om nettvett, hver av dem tilpasset de ulike fasene barnet vokser seg igjennom.  

 

At barn og unge utvikler seg og lever igjennom ulike faser er hevet over enhver tvil. Men hvordan vi som voksne skal møte de unge best mulig i de ulike fasene, kan være utfordrende. Ikke minst når det kommer til mediebruken hos de unge! 

Tro&Medier har lenge hatt foredrag og kurs for foreldre og andre voksne om nettvett, men det er først nå de har knyttet det konkret opp til den unges fase. Det har bakgrunn i at de ble kontaktet av barne -og ungdomsorganisasjonene til Frikirken, Misjonskirken, pinsebevegelsen og Baptistsamfunnet, og de inngikk et samarbeid. 

Fem faser

Fribu, Misjonskirken UNG og Ung baptist har tidligere laget det de kaller for fasekort, der barne- og ungdomstiden deles inn i fem faser. Med utgangspunkt i blant annet utviklingspsykologien, sier hvert fasekort litt om hva som er et typisk behov hos den unge i den aktuelle fasen, og på hvilken måte den voksne best kan møte den unge akkurat nå. 

Hver fase kjennetegnes av et kjerneord, samt noen sentrale spørsmål som ethvert menneske stiller seg til ulike tider.  

Nettvett

Disse kortene har vist seg å være et godt verktøy, både for foreldre og for ledere. Likevel opplevde organisasjonene at det var et hull her. Hullet handlet om nettvett. For hvordan bør man som foreldre egentlig forhold seg til den unges bruk av medier? Og på hvilken måte kan foreldre ble mer bevisst sin egen mediebruk? Dèt var altså utgangspunktet da samarbeidet deres med Tro & medier startet. Organisasjonene var «eksperter» på de unge; Tro&Medier var «eksperter» på nettvett. I samtalens løp, så de at det var store synergieffekter i det å snakke seg sammen i dette feltet.  

Ny ressurs

I tillegg til filmene, foreligger det også samtalekort til hver film. Disse er ment som en hjelp for foreldre og barn til å snakke sammen om nettvett og valgene som tas rundt skjermbruk. 

Det er Alexis Lundh fra Tro&Medier som underviser, og han henvender seg til foreldre med barn i de fem ulike fasene. I hver film gir han konkrete tips og råd, slik at man som voksen kan reflektere over egne valg og praksis. Filmene, som er i underkant av ti minutter lange, vil kunne gi seeren verktøy til å være en bedre veileder for barna sine, og vil kunne være en god igangsetter for samtaler mellom foreldre. De kan ses både av den enkelte alene, eller de kan benyttes som en innledning i en temakveld for foreldre og/eller ledere og andre voksne, der man har fokus på nettvett.  

Sammen gjør vi Jesus synlig i mediene.

Bli Mediepartner eller støtt oss gjerne med en gave. Vipps 55256 eller kontonummer 3000.14.66824.

#

Siste innlegg

$
Kristenretten

Kristenretten

Nå er «Hendelsen som forandret Norge» lansert! Dette er en ny underholdende og opplysende miniserie med Farmen-presten, Thor Haavik!

Arven etter Adam innsamling

Arven etter Adam innsamling

Arven etter Adam forteller evangeliet til barn, og skal nå oversettes til norsk. Bidra til å få skikkelig gode norske stemmer i serien!

Jesus synlig i julen

Jesus synlig i julen

Vi ønsker å gjøre Jesus synlig i julen! La mennesker rundt deg få glimt av Jesus gjennom dine sosiale medier denne førjulstida.

Slaveri i Bibelen

Slaveri i Bibelen

Slavehold i bibelsk tid var noe annet enn det vi ofte tenker på i dag når vi tenker på slaveri. Så hva sier egentlig Bibelen om slaveri?

#
$