Hvordan gjør vi Jesus synlig i mediene?

Tro & Medier arbeider på flere ulike måter. Med din støtte besøker vi menigheter med seminarer, taler og kurs. Vi deltar i den offentlige debatten gjennom våre mediekommentarer og søker å ære gode bidrag i mediene med Ukas ros og vår årlige pris Medierosen. Vi driver mediemisjon gjennom nettkurs og podkaster. Vi møter tusenvis av ungdom hvert år gjennom våre holdningsskapende seminar og besøk på skoler og hos konfirmanter. Vi får på forskjellige måter til samarbeid mellom kristne medieaktører.

 

OmGud

evangelisering på nett som har som mål å føre søkende mennesker til tro og inn i et lokalt, kristent fellesskap.

HeltFri

taler tydelig om identitet, seksualitet og kjønn. Hjelper mennesker fri fra pornografi. Forebygger, gir håp, hjelp og viser vei til et nytt liv.