Søk Mediestipendet fra Tro & Medier! Frist 31. mars.

Les mer

Hva har kirken lært av pandemien?

av | 26. apr, 2021 | Nyheter

Hva har kirken lært av pandemien?

av apr 26, 2021

Vil vite hvilken rolle små trosfellesskap har betydd gjennom pandemien.

Covid tvang oss vekk fra kirkerommet og inn i hjemmene. Nå er samfunnet forhåpentlig på vei til å åpne opp igjen, men vi har mange nye erfaringer med oss videre.

Tro & Medier vil i mai gjennomføre en spørreundersøkelse som gir kristne kirker og organisasjoner kunnskap om hva det betyr for kristne å møtes i små trosfellesskap. Her vil organisasjonen se på situasjonbildet både før og under pandemien.

Undersøkelsen vil se på hvordan deltakelse i små grupper bidrar i menneskers trosreise og hverdag og hva det siste året har lært oss. Den vil også bidra med kunnskap om hva vi bør ta med oss videre av erfaringene fra det siste året og hva vi ønsker å legge fra oss.

– Vi tror det er to store feil vi kan gjøre som kirke når samfunnet åpner igjen, sier Jarle Haugland, daglig leder i Tro & Medier.

– Det ene er å ukritisk gå tilbake til «slik det var før pandemien», uten å reflektere om denne tiden har lært oss noe viktig, både om hva det vil si å være kirke og hvilke arbeidsmetoder vi bruker. Det andre er å ukritisk fortsette med digital aktivitet, uten å reflektere over hva vi vil oppnå og hvordan det preger det analoge fellesskapet av troende.

Det har også vært noe annen forskning på området som vil supplere denne undersøkelsen, men ingen har til nå gått så bredt ut til kristen-Norge som denne undersøkelsen. Undersøkelsen vil derfor gi et godt grunnlag for videre arbeid med hvordan fremtidens kirke kan kombinere digitale verktøy med analoge fellesskap.

– Vi tror at mediene og teknologien, når den blir brukt rett, kan være en velsignelse for kirken, ikke minst i vårt misjonsoppdrag. Derfor ser vi på dette som vårt ansvar å komme med denne rapporten. Forhåpentlig vil kirke-Norge oppleve dette som en gave inn i deres arbeid, sier Haugland.

Tro & Medier har et håp om at svarene som gis, kan føre til konkrete strategier eller produkter som gjør at man i framtiden kan bruke digitale verktøy til misjon og disippelgjøring på nye måter.

Jo flere som bidrar i spørreundersøkelsen, jo mer lærdom kan undersøkelsen gi. Håpet er å mobilisere bredt, slik at det blir samlet inn et bredt kunnskapsgrunnlag. Organisasjonen håper også å få bred deltakelse blant mennesker på ulike steder i landet i ulike aldere og livssituasjoner. De samlede læringspunktene fra undersøkelsen vil i etterkant være åpne for alle som har ønske og behov.

Sammen gjør vi Jesus synlig i mediene.

Bli fastgiver i nettVerket eller støtt oss gjerne med en gave. Vipps 55256 eller kontonummer 3000.14.66824.

#

Siste innlegg

$
Kristenretten

Kristenretten

Nå er «Hendelsen som forandret Norge» lansert! Dette er en ny underholdende og opplysende miniserie med Farmen-presten, Thor Haavik!

Arven etter Adam innsamling

Arven etter Adam innsamling

Arven etter Adam forteller evangeliet til barn, og skal nå oversettes til norsk. Bidra til å få skikkelig gode norske stemmer i serien!

Jesus synlig i julen

Jesus synlig i julen

Vi ønsker å gjøre Jesus synlig i julen! La mennesker rundt deg få glimt av Jesus gjennom dine sosiale medier denne førjulstida.

Slaveri i Bibelen

Slaveri i Bibelen

Slavehold i bibelsk tid var noe annet enn det vi ofte tenker på i dag når vi tenker på slaveri. Så hva sier egentlig Bibelen om slaveri?

#
$