Vi vil gjøre Jesus

synlig i mediene!

Fordi: 90 % av de fra 9-18 år er på sosiale medier.

Fordi: 93 % av nordmenn bruker internett en gjennomsnittsdag.

Fordi: 93 % av alle barn mellom 9 og 11 år har mobil.

Hvordan kan sommerstevnene få mer mediedekning?

Hvordan kan sommerstevnene få mer mediedekning?

Med ujevne mellomrom dukker frustrasjonen opp: «De skriver ikke et ord om vårt kristne sommerstevne! Men den lille musikkfestivalen i nabobyen, som bare samler en brøkdel av hva vårt stevne gjør, det får god mediedekning.» Og man får bekreftet sitt inntrykk av en kristendomsfiendtlig...

Ukas ros går til Tut og mediekjør! 

Ukas ros går til Tut og mediekjør! 

Denne uken vil Tro & Medier gi Ukas ros til podkasten «Tut og mediekjør»! Tut & mediekjør presenterer seg som «en podkast for deg som er nysgjerrig på hvordan journalistikken blir til. Hva styrer de redaksjonelle avgjørelsene?». I podkasten loser programlederne Eva Sannum og...

Ni av ti barn og unge mellom 9 og 18 oppgir at de er på ett eller flere sosiale medier.

(Kilde: Barn- og medierundersøkelsen 2020) 

93 prosent av nordmenn brukte internett en gjennomsnittsdag i 2022, mot 27 prosent i 2000.

(Kilde: Norsk mediebarometer, ssb.no) 

93 prosent av alle barn mellom 9 og 11 år har mobil, mot 85 prosent i 2014.

(Kilde: Barn- og medierundersøkelsen 2022)